(1)
baroroh, E.; Faizah, A.; Zahratul Awwaliyah, D. Pengaruh Permainan Tradisional Terhadap Interaksi Sosial Anak. Jur. Ilm. Sos. Hum. Ind. 2022, 2.